Spot Factoring, een innovatieve en flexibele oplossing voor zzp’ers

14 januari 2013

Spot Factoring is een vorm van factoring waarbij ondernemers instaat worden gesteld om eenmalig voorfinanciering te ontvangen op een factuur. Spot factoring is hiermee een ideale optie voor ondernemers die zich niet voor langere termijn willen committeren aan een factormaatschappij of voor ondernemers die niet kunnen voldoen aan de minimale omzeteisen die reguliere factorbedrijven hanteren. […]

Read more

Waarom ook jouw bedrijf profiteert van factoring

03 januari 2013

Ondernemers die klanten een betaaltermijn bieden hebben altijd te maken met cashflow issues. Wachten op het betaalmoment van een klant is een onnodige afleiding van je eigenlijke bedrijfsvoering en kan voor heel wat ergernissen zorgen. Daarom maken steeds meer ondernemers gebruik van factoring. Ondernemers die hun facturen laten factoren (voorfinancieren), sturen een kopie van de […]

Read more

Factoring, Een krachtige alternatieve bron van werkkapitaal voor zzp’ers en het mkb

19 december 2012

Met factoring verkoopt een onderneming haar verkoopfacturen aan een factoringbedrijf. In ruil voor een korting op de factuurbedragen ontvangt de onderneming direct liquide middelen die kunnen worden ingezet als werkkapitaal. Een ondernemer kan op deze manier zonder banklening groei financieren. Factoring heeft een aantal essentiële verschillen ten opzichte van een banklening. Het belangrijkste verschil is […]

Read more

Factoring of payrolling, wat zijn de voor- en nadelen?

13 december 2012

Factoring en payrolling zijn beide aan een opmars bezig. Als zzp’er heeft u veel vrijheid en alle ruimte om uw eigen opdrachten te zoeken. Daar tegenover staat dat u minder zekerheden heeft in vergelijking met mensen in loondienst. Factoring of payrolling zijn twee verschillende opties die u als zzp’er heeft om meer zekerheid te creëren. […]

Read more

Factoring financiert groei zonder schulden of banken

05 december 2012

Voor ondernemers is het een uitdaging om 30 tot soms wel 90 dagen te wachten totdat klanten besluiten openstaande facturen te betalen. Grote ondernemingen kunnen dit vaak beter opvangen dan kleinere ondernemingen. Deze laatste groep kan vanwege laat betalende klanten liquiditeitsproblemen krijgen, waardoor lonen van medewerkers of facturen van leveranciers niet betaald kunnen worden. Nog […]

Read more