Spot Factoring is een vorm van factoring waarbij ondernemers de mogelijkheid krijgen om eenmalig voorfinanciering te ontvangen op een factuur. Spot factoring is hiermee een ideale optie voor ondernemers die zich niet voor langere termijn willen committeren aan een factormaatschappij. Of voor ondernemers die niet kunnen voldoen aan de minimale omzeteisen die reguliere factorbedrijven hanteren.

Zzp’ers en kleine bedrijven moeten over het algemeen 30 tot soms wel 90 dagen wachten op de betaling van een factuur. Een lange betaaltermijn kan zorgen voor tijdelijke krapte,terwijl het debiteurensaldo oploopt. Als deze krapte vervelend wordt of de groei van de onderneming belemmert, zijn er een aantal opties die een helpende hand bieden.

Als eerste optie proberen ondernemers vaak een banklening. Zodra een ondernemer de mogelijkheid voor een lening bekijkt, blijkt snel dat dit een tijdrovend proces is.  Daarnaast lijkt het moeilijk tot haast onmogelijk om als kleine ondernemer een lening af te sluiten. Een andere, minder bekende oplossing, is factoring. In het geval van factoring worden verkoopfacturen voorgefinancierd waardoor een ondernemer direct zijn/haar verkoopfacturen krijgt uitbetaald. Het factorbedrijf wacht vervolgens op de betaaltermijn die is afgesproken met de opdrachtgever.

Normaal gesproken vragen factorbedrijven een minimale omzetgarantie en verplichten ze ondernemers om zich voor een langere periode aan het factorbedrijf te committeren. Veel zzp’ers en kleine ondernemers kunnen hierdoor niet hun facturen aanbieden en vallen buiten de boot.

FreelanceFactoring biedt deze groep ondernemers de mogelijkheid om eenmalig een factuur te laten voorfinancieren door gebruik te maken van Spot Factoring. Ondernemers die gebruik maken van Spot Factoring ontvangen direct een voorschot op het totale factuurbedrag. Daarnaast hebben deze ondernemers geen verplichting om opnieuw gebruik te maken van de dienstverlening van FreelanceFactoring. Hierdoor is de dienst super flexibel en worden alleen de facturen voorgefinancierd waarvoor het ook echt nodig is.