Een betaaltermijn die niet wordt nageleefd is niks nieuws meer. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven heel bewust facturen te laat te betalen om zo te kunnen voldoen aan eigen financiële verplichtingen.  Vooral kleinere bedrijven en zzp’ers worden hier vooral de dupe van.

Facturenstroom

In veel gevallen is er sprake van een keten van opdrachtgevers. Als een eindafnemer van de keten besluit om de betaaltermijn eenzijdig te verlengen zijn de toeleveranciers van deze eindafnemer gedwongen om dezelfde maatregel te treffen.  De liquiditeitsproblemen die veroorzaakt zijn door langere betaaltermijnen worden hierdoor verschoven en afgewenteld op bedrijven die lager staan in de keten van opdrachtgevers.

Slechtere betaalmoraal

Kleinere ondernemers en zzp’ers zijn vaak niet instaat om langere betaaltermijnen te eisen bij hun debiteuren.  De hypotheek van de zzp’er moet op tijd worden betaald en ook de kleine ondernemer zal de lonen van zijn werknemers op tijd moeten betalen. Hierdoor wordt juist deze groep de dupe van een slechtere betaalmoraal en zullen hier de liquiditeitsproblemen het zwaarst zijn.

Factoring

Factoring wordt door steeds meer zzp’ers en kleine ondernemers als oplossing gezien voor dit probleem. Door gebruik te maken van factoring worden facturen voorgefinancierd  en kan er vrijwel direct worden beschikt over het factuurbedrag. Zzp’ers die gebruik maken van factoring zijn hierdoor onafhankelijk van de betaaltermijn van opdrachtgevers en kunnen liquiditeitsproblemen voorkomen.

FreelanceFactoring

FreelanceFactoring biedt een factoringdienst aan, die op maat is gemaakt voor zzp’ers en freelancers. De minimum factuurbedragen zijn laag en de flexibiliteit is optimaal. Zzp’ers kunnen zelf bepalen welke factuur wordt voorgefinancierd en welke niet. Hierdoor kan je er zelfs voor kiezen om eenmalig een factuur te laten voorfinancieren.  Daarnaast zijn er geen vaste kosten, waardoor de kosten variabel en overzichtelijk blijven.

Meer informatie over de dienstverlening van FreelanceFactoring?

Contact Offerte aanvragen