Recruitment Factoring

Financier uw loonkosten met behulp van Recruitment Factoring. Wij overbruggen het gat tussen het moment dat werknemers betaald moeten worden en opdrachtgevers verkoopfacturen betalen.

Waarom Recruitment Factoring

Wij begrijpen dat het voor bedrijven, actief in de personeelsbemiddeling, een uitdaging kan zijn om over voldoende werkkapitaal te beschikken om werknemers op tijd uit te betalen. Zeker wanneer opdrachtgevers een betaaltermijn van 30 dagen of langer hanteren moeten lonen met eigen middelen worden voorgefinancierd.

Met behulp van Recruitment Factoring ontvangt u direct na het versturen van de factuur een voorschot. De hoogte van het voorschot wordt in overleg bepaald en bedraagt maximaal 95% van de verkoopfactuur. U kunt zelf kiezen of u enkel uw kosten laat voorfinancieren of dat ook uw marge naar voren wordt gehaald.

Onze dienstverlening is geheel flexibel. Dit betekent dat u zelf kiest welke facturen u laat bevoorschotten. In de praktijk betekent dit dat u enkel gebruik maakt van Recruitment Factoring op het moment dat u een (tijdelijke) werkkapitaal krapte heeft.

Naast dat wij facturen bevoorschotten nemen wij in overleg ook het debiteurenbeheer over. Dit betekent dat u zich niet langer bezig hoeft te houden met facturen die te laat betaald worden.

Werkwijze

Facturen die u wilt laten bevoorschotten stuurt u in kopie naar Freelance Factoring. Wij betalen direct het afgesproken bedrag uit en wachten op de betaaltermijn van de opdrachtgever. Waar nodig voeren wij in overleg het debiteurenbeheer.img-proces