Factoring kosten

De vraag naar de factoring kosten is één van de meest gehoorde vragen binnen onze dienstverlening. Het antwoord op deze vraag is echter wat lastiger, omdat het antwoord niet concreet is. De kosten die een factormaatschappij rekent hangt namelijk af van een aantal factoren.

De opbouw van de factoring kosten

De kosten voor factoring worden berekend door een percentage van het factuurbedrag. Dit is de factor fee. Verschillende factoren bepalen de factor fee. De belangrijkste daarbij zijn:

  • de betalingstermijn van de opdrachtgever
  • het factuurbedrag of maandomzet
  • het risicoprofiel

De betaaltermijn van de opdrachtgever

Het aantal dagen wat bedrijven als betalingstermijn hanteren is erg gevarieerd. Sommige bedrijven hanteren 14 dagen, maar er zijn ook uitschieters bij met gehanteerde betaaltermijnen van 90 dagen. Vooral bij grotere bedrijven zien we langere betaaltermijnen terug. Binnen grote organisaties dient een factuur vaak door verschillende personen van de financiële administraties een akkoord te krijgen. Hierdoor kan er geruime tijd gaan voordat er een uitbetaling plaatsvindt. Voor een betalingstermijn van 14 dagen rekenen wij logischerwijs een lager percentage dan voor een betalingstermijn van 90 dagen.

Het factuurbedrag of maandomzet

De hoogte van het factuurbedrag is een factor die bepalend is om de factoring kosten te vormen. Begrijpelijk is dat een factorfee van 4% over een factuurbedrag €200.000 een heel ander verhaal is dan 4% factor fee over €1.000. Een hoger factuurbedrag heeft over het algemeen een lagere factor fee dan een factuur met een lager factuurbedrag.

Het risicoprofiel

Om gebruik te maken van de dienstverlening van FreelanceFactoring is het een voorwaarden dat de opdrachtgever verzekerbaar gesteld kan worden. Opdrachtgevers die niet verzekerbaar zijn vallen buiten het risicoprofiel van FreelanceFactoring. Niet verzekerbare opdrachtgevers nemen wij dan ook niet in behandeling.

Factoring is beschikbaar vanaf…

Doordat de kosten bepaald worden door verschillende factoren is er geen concreet antwoord op de vraag ”wat zijn de kosten van factoring?”. Wel kunnen wij een indicatie geven dat FreelanceFactoring factoring beschikbaar stelt vanaf 2% van het factuurbedrag. In dit bedrag zitten de kosten voor de verzekering tegen faillissement en het uitvoeren van het debiteurenbeheer. Daarnaast betaal je bij ons geen extra kosten voor kredietchecks en vragen wij geen inschrijfkosten.

Factoringkosten kan je opvoeren als bedrijfskosten.

Contact Offerte aanvragen