Betalingsvoorwaarden stel je vast in de algemene voorwaarden. Op het moment dat je overeenkomsten aangaat is het belangrijk dat je goede algemene voorwaarden opstelt. Hoe stel je goede betalingsvoorwaarden op en wat zijn de wettelijke verplichtingen?

Wettelijk verplichte algemene voorwaarden

Er zijn een aantal wettelijk verplichte algemene voorwaarden bepaald. Mochten er geen algemene voorwaarden opgesteld zijn dan gelden automatisch de wettelijk verplichte algemene voorwaarden. De wettelijk verplichte betalingstermijn is vastgesteld op 30 dagen. Als er geen betalingsafspraken gemaakt zijn dien je een factuur binnen 30 dagen, bij uitzondering maximaal 60 dagen, te betalen en ook betaald te krijgen.

Wil je afwijken van de wettelijk verplichte voorwaarden?

Dat kan. Je moet hierbij aan twee voorwaarden voldoen:

  1. De betalingsvoorwaarden moeten bij beide partijen bekend zijn
  2. De betalingsvoorwaarden mogen geen nadelige gevolgen hebben voor de bedrijfsuitvoering

Drie tips om betalingsvoorwaarden op te stellen die passen bij je onderneming

Tip 1: controleer je betaalstromen

Bekijk goed wanneer het geld bij jou binnen komt en ook eruit gaat. Stel jij moet jouw facturen gemiddeld na 40 dagen betalen. Mocht het zo zijn dat jij jouw facturen pas na 60 dagen betaald krijgt dan heb je grote kans dat je in een financiële spagaat terecht komt. De 20 dagen verschil moet je dan opvangen met bijvoorbeeld een buffer. Niet iedereen beschikt over een dergelijke buffer, dus handiger is om deze twee stromen zoveel mogelijk op elkaar aan te sluiten of om gebruik te maken van factoring.

Tip 2: wat doen jouw concurrenten?

Bekijk wat er gebruikelijk is in de markt waarin je onderneemt. Stel dat iedereen een betalingstermijn van 30 dagen hanteert dan ben jij wel een vreemde eend in de bijt als jij een betalingstermijn van 60 dagen hanteert. Omgekeerd kan het ook een USP zijn, bijvoorbeeld als 45 dagen gebruikelijk is en jij binnen 30 dagen betaald.

Tip 3: vergeet de algemene voorwaarden van je klant niet

Jij hebt algemene voorwaarden, maar als het goed is heeft jouw klant deze ook. Welke van de twee geldt op het moment dat jullie zaken doen? In principe dien je hier gezamenlijke afspraken over te maken, maar als dit niet is gebeurd dan gelden over het algemeen de voorwaarden van degene die het aanbod heeft gedaan. Controleer de algemene voorwaarden van je klant op voorhand goed, zodat je niet naderhand voor verrassingen komt te staan.