Het faillissementsrisico betekent het risico dat je klant/opdrachtgever failliet gaat. Als dit gebeurt is er een grote kans dat jouw factuur onbetaald blijft, want wettelijk gezien worden eerst de zogenaamde preferente vorderingen betaald. Hierbij hoort de Belastingdienst, het UWV, maar ook eventuele medewerkers die nog recht hebben op loon. De kans is klein dat na het betalen van alle preferente vorderingen nog genoeg geld over is om aan alle andere vorderingen te voldoen. Als ondernemer wil je het faillissementsrisico dus het liefste zo laag mogelijk houden. In dit artikel geven wij 3 tips om je faillissementsrisico te beperken.

Het aantal faillissementen blijft stijgen in 2023

Na het einde van de corona steunmaatregelen was de verwachting dat het aantal faillissementen zou gaan stijgen. De afgelopen anderhalf jaar hebben we dit dan ook teruggezien in een stijging van het aantal faillissementen. Volgens cijfers van het CBS zijn er in de eerste tien maanden van 2023 60% meer bedrijven failliet gegaan ten opzichte van dezelfde periode in 2022.

3 tips om het faillissementsrisico af te dekken

Door de trend van de stijging in het aantal faillissementen is het voor jou, als ondernemer, belangrijk om hierop te acteren. Er zijn een aantal dingen die je in eigen hand hebt. Wij geven je drie tips om je faillissementsrisico te verkleinen.

Tip 1: Check de financiële positie van jouw klant

Op het moment dat je zaken gaat doen met een klant kan je van tevoren het één en ander uitzoeken. Je kan bijvoorbeeld jaarverslagen van je klant opvragen bij de KVK. Jaarverslagen geven je inzicht in de financiële positie van je klant. Hierdoor kan je een inzicht krijgen of je klant in staat is om jouw factuur te betalen.

Het opvragen van een jaarverslag kost vaak enkele euro’s, maar deze uitgave verkleint het faillissementsrisico aanzienlijk.

Tip 2: Maak duidelijke afspraken met je klant

Bij twijfels over de financiële positie van je klant kan je een afspraak maken dat er (een gedeelte) vooruit gefactureerd wordt. Overleg dit van tevoren goed met je klant, want vooruitfacturatie is vaak niet iets waar je klant om staat te springen.

Tip 3: Maak gebruik van factoring

Maak gebruik van onze dienstverlening; factoring. Door gebruik te maken van factoring worden niet alleen jouw facturen binnen 24 uur uitbetaald. Ook worden jouw facturen verzekerd tegen het faillissementsrisico van je klant. Daarnaast profiteer je van de volgende voordelen:

  • Geen debiteurenbeheer.
    FreelanceFactoring neemt het debiteurenbeheer van de ingestuurde facturen over.
  • Geen langdurig contract.
    Wij werken met een contract van ten minste één factuur. Dit betekent dat je factoring op afroep kan inschakelen. Het is zelfs mogelijk om factoring voor één factuur uit te proberen!
  • Geen minimale omzet vereisten.
    Om gebruik te maken van onze dienstverlening heb je geen minimale omzet nodig.

Wil jij geen risico op faillissement meer lopen? En wil jij facturen binnen 24 uur uitbetaald krijgen? Neem gerust contact met ons op:

Contact Offerte aanvragen