Er zijn verschillende financiële ratio’s om de gezondheid van je onderneming te scoren. Een van deze ratio’s is de rentabiliteit, ook wel rendabiliteit genoemd. In deze blog leggen wij uit wat rentabiliteit inhoudt, waarom het belangrijk is en hoe je het kan berekenen.

Wat is rentabiliteit?

Rentabiliteit geeft de verhouding weer tussen het geïnvesteerde vermogen en de gemaakte winst. Hoe hoger de rentabiliteit, hoe interessanter de onderneming is voor beleggers, investeerders of een leningverstrekker zoals de bank. Het is mogelijk om de rentabiliteit te berekenen over het eigen vermogen, het vreemd vermogen en het totale vermogen.

Waarom is rentabiliteit belangrijk voor ondernemers?

Rentabiliteit zegt iets over de winstgevendheid van je onderneming. Begrijpelijk is dat een grotere winstgevendheid een positief effect heeft op je onderneming. Daarnaast is een goede rentabiliteit belangrijk als je jouw onderneming wilt laten groeien, investeerders aan wilt trekken, maar ook om buffer op te kunnen bouwen voor financiële tegenvallers.

Wat heb je nodig om je rentabiliteit te berekenen?

Om de rentabiliteit te berekenen heb je drie gegevens nodig. Dit zijn de volgende:

  • Nettowinst (winst minus belastingen plus te betalen rente)
  • Gemiddeld eigen vermogen (eigen vermogen begin balans + eigen vermogen eind balans / 2)
  • Gemiddeld vreemd vermogen (vreemd vermogen begin balans + vreemd vermogen eind balans / 2)

Rentabiliteit eigen vermogen

Met de onderstaande formule bereken je de rentabiliteit van het eigen vermogen.

(Nettowinst / gemiddeld eigen vermogen) x 100%

Rentabiliteit vreemd vermogen

Met de onderstaande formule bereken je de rentabiliteit van het vreemd vermogen.

(Te betalen rente / gemiddeld vreemd vermogen) x 100%

Rentabiliteit totaal vermogen

Met de onderstaande formule bereken je de rentabiliteit van het totale vermogen. Er is een verschil tussen de berekening voor een eenmanszaak of VOF en een BV of NV. Beiden formules vind je hieronder:

Voor eenmanszaak of VOF
((nettowinst + betaalde rente – gewaardeerd loon) / gemiddeld totaal vermogen) * 100%

Voor BV of NV
((nettowinst + betaalde rente) / gemiddeld totaal vermogen ) * 100%

Wat is een goede rentabiliteit?

Een ideaal is dat de rentabiliteit vreemd vermogen zo laag mogelijk is en de rentabiliteit eigen vermogen zo hoog mogelijk. Hoe lager de rentabiliteit vreemd vermogen hoe lager de kosten waartegen vreemd vermogen wordt aangetrokken. Hoe hoger de rentabiliteit eigen vermogen, hoe interessanter je bedrijf is voor aandeelhouders.

Rentabiliteit verbeteren

Om de rentabiliteit eigen vermogen te verbeteren kan je extra vreemd vermogen aantrekken. Dit doe je door bijvoorbeeld een lening af te sluiten of door op zoek te gaan naar investeerders. Een andere mogelijkheid om je rentabiliteit te verbeteren is door de kosten van je bedrijf omlaag te brengen of juist de inkomsten van je onderneming te verhogen.