Een van de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van factoring is een contract of overeenkomst met je opdrachtgever. Wij spreken echter vaak mensen die helemaal geen contract of overeenkomst hebben. Wij leggen je graag uit waarom het belangrijk is om samen te werken op papier. Niet alleen om gebruik van te maken met factoring, maar ook om juridisch gezien sterker in je schoenen te staan.

Mondelinge afspraken

Wij horen het veel ‘’Er is mondeling een afspraak gemaakt’’. Een mondelinge overeenkomst is in principe een rechtsgeldige overeenkomst, alleen moet je er rekening mee houden dat de bewijzen voor een mondelinge overeenkomst niet altijd even makkelijk te onderbouwen zijn. Als je in de commerciële rol zit als ondernemer dan heb je het doel om business te generen en ‘’vriendjes te worden’’ met de andere partij. Je wilt natuurlijk dat de opdracht aan jou gegeven wordt.

Als je de opdracht krijgt is dat ontzettend goed nieuws, maar zorg ervoor dat je daardoor niet te makkelijk wordt in het afsluiten van afspraken. Het risico bestaat namelijk dat je teveel in je commerciële rol blijft, waardoor je een mondelinge afspraak gemakkelijker maakt. Het voelt wellicht  ‘’streng’’ om opeens over contractuele afspraken te beginnen, zoals prijsafspraken en dergelijke. Toch valt dit wel aan te raden, want met een schriftelijke overeenkomst heb je veel minder kans op onduidelijkheden of miscommunicatie.

Bij een mondeling afspraak loop je het risico dat je een afspraak maakt die voor jou heel duidelijk is, maar waar uiteindelijk toch wat miscommunicatie over ontstaat. Was er bijvoorbeeld 1100 euro afgesproken of was het toch 1200 euro? Tenzij je de mondelinge afspraak hebt opgenomen wordt het lastig bewijzen wie er gelijk heeft.

Schriftelijke overeenkomst

Om dit soort onduidelijkheden te voorkomen kan je het beste een schriftelijke overeenkomst opstellen. Dit zorgt ervoor dat je de afspraken duidelijk en overzichtelijk hebt. Ook heb je dan te allen tijden een naslagwerk van de afgesproken afspraken.

Voor een factoringbedrijf is een schriftelijke overeenkomst een voorwaarde, omdat er logischerwijs een bewijs moet zijn dat er een samenwerking is tussen jou en je opdrachtgever. Daarnaast dient er op het moment dat er een geschil over de factuur ontstaat ook een naslagwerk te zijn, zodat het factoringbedrijf een onderbouwing heeft waarom de facturen betaald dienen te worden.

Als je het lastig vind om een overeenkomst op te stellen kan je dit ook op laten stellen door een organisatie zoals Veiligdoen.

FreelanceFactoring

FreelanceFactoring helpt ondernemers door facturen direct uit te betalen. Ondernemers beschikken hierdoor direct over hun liquide middelen. Op deze manier kunnen zij direct nieuwe investeringen maken en hun onderneming door laten groeien. Daarnaast nemen wij het debiteurenbeheer over. Dit zorgt ervoor dat ondernemers meer tijd over houden voor hetgeen wat ze leuk vinden. Heb jij interesse in onze dienstverlening? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Contact Offerte aanvragen