Solvabiliteit. Een woord waar elke ondernemer mee wordt geconfronteerd. Het komt in het kort neer op de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen binnen je onderneming. Door de solvabiliteit te berekenen kan je zien of een bedrijf financieel gezond is. Dit kan ook op de langere termijn zijn. Kortom: hoe groter de solvabiliteit, hoe groter het vermogen om de kortlopende en de langlopende schulden terug te betalen.

De verhouding tussen vreemd en eigen vermogen

Je wilt als ondernemer inzicht hebben in jouw bedrijf. En dan met name ook de cijfers. Dit kan je in kaart brengen door o.a. de solvabiliteit te berekenen. En dat heeft te maken met de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen. Het vreemd vermogen is geld dat jouw bedrijf heeft geleend, oftewel schulden. Het eigen vermogen zijn de bezittingen van jouw onderneming.

Waarom bereken je de solvabiliteit?

Het berekenen van de solvabiliteit kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld door investeringen te toetsen. Op deze manier kan je inzien of jouw potentiële investering verstandig is. Solvabiliteit wordt daarnaast ook door banken gebruikt om te zien of bedrijven in aanmerking komen voor een lening. Daarom is het goed om je vooraf te verdiepen welke percentages de bank hanteert voor het uitgeven van een lening.

De berekening

Hoe bereken je de solvabiliteit? Dit doe je als volgt: eigen vermogen / totaal vermogen x 100%. Maar je kunt ook het eigen vermogen / vreemd vermogen x 100%. We nemen hierbij een voorbeeld van een berekening. Een onderneming heeft een totaal eigen vermogen van €50.000.- en een totaal vreemd vermogen van €75.000-. De berekening is dan als volgt:

€50.000,- / €75.000,- x 100% = 66,67%

De solvabiliteit is dan 66,67%. Dat wil zeggen dat van elke euro binnen het bedrijf 66,67 cent eigen vermogen is. Maar je kan ook zeggen dat je onderneming voor 66,67% bestaat uit eigen vermogen. De cijfers om deze berekening te maken kan je terugvinden op de balans van je onderneming. En de balans is onderdeel van de jaarrekening.

Factoring & solvabiliteit

Je kan je solvabiliteit verbeteren door o.a. je klanten sneller hun facturen te laten betalen. Zo hoef je minder geld te lenen en daalt het vreemd vermogen. Factoring is een dienstverlening dat kan bijdragen aan een snellere uitbetaling.

Als je jouw openstaande facturen laat voorfinancieren worden deze binnen 24 uur uitbetaald. Uiteraard wel na goedkeuring van je aanvraag. Facturen die je via factoring laat voorfinancieren zijn verzekerd tegen faillissementsrisico. En het debiteurenbeheer wordt ook voor je uit handen genomen. Door facturen altijd binnen 24 uur uit te betalen heb jij op deze manier een goed beeld over je eigen vermogen. Er staan geen facturen meer open of dien je nog te ontvangen. Door gebruik te maken van factoring wordt je eigen vermogen hoger en je solvabiliteit dus beter.

Neem contact met ons op als je hier graag meer informatie over ontvangt, of vraag gelijk een vrijblijvende offerte aan.  

Offerte aanvragen