Behoorlijk wat ondernemers zijn zich niet geheel bewust van de regelgeving rondom de wettelijke betalingstermijn van facturen. Dit is ook niet zo vreemd aangezien deze wetgeving relatief nieuw is. En pas sinds 2017 is ingevoerd. Daarnaast is het ook niet het meest pakkende onderwerp. Toch is het van belang dat zelfstandige ondernemers zich verdiepen in de betalingstermijn materie. Vandaar dat we graag een overzicht presenteren hoe de wettelijke betalingstermijnen opgesteld zijn.

Welke wettelijke betalingstermijn is voor mij van toepassing?

Er is onderscheid te maken binnen de verschillende betalingstermijnen. Voordat we beginnen is het goed om te beseffen dat een betalingstermijn altijd ingaat op het moment van ontvangst van de factuur én niet de factuurdatum. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat je bevestiging hebt dat de factuur is aangekomen. En noteer vervolgens gelijk de datum, zodat je weet wanneer je betaald krijgt.

 

Tabel maximale betalingstermijnen

 

Laten we beginnen. Het eerste dat opvalt zijn de verschillende soorten opdrachtgevers aan wie je kan factureren. We onderscheiden deze in drie groepen, MKB/ZZP, overheid en grote (corporate) ondernemingen. De eerste twee zijn redelijk vanzelfsprekend. En bij grote ondernemingen moet je denken aan multinationals met meer dan 20 miljoen aan activa en 250+ werknemers. De criteria waarmee deze ondernemingen zijn ingedeeld, zoals vastgelegd in de wet, kun je hier terugvinden. Het is belangrijk om te weten in welke categorie jouw opdrachtgever valt, aangezien er verschillende wettelijke betalingstermijnen van toepassing zijn.

Betalingstermijn(en)

Zoals in de tabel is af te lezen verschillen de betalingstermijnen. Het betreft 30 dagen, 60 dagen of zelfs langer. Om er achter te komen wat jouw wettelijke betalingstermijn is kijken we vervolgens naar zaken zoals de afgesloten overeenkomst en mogelijke uitzonderingen. Als je voor een MKB/ZZP’er werkt en een overeenkomst hebt gesloten na 2013 gelden de volgende bepalingen:

De wettelijke betalingstermijn is maximaal 30 dagen
De wettelijke betalingstermijn is maximaal 60 dagen
In dit geval is het de vraag of de betalingstermijn onbillijk is* Zo ja dan is de betalingstermijn maximaal 60 dagen. Is dit niet het geval? Dan kan je rekenen op een betalingstermijn van 60 dagen of langer.

 

Als je werkt voor de overheid werkt het net weer iets anders. Ervan uitgaande dat je na 2013 de overeenkomst hebt afgesloten. Dan kijken we naar de volgende bepalingen:

De wettelijke betalingstermijn is maximaal 30 dagen
De wettelijke betalingstermijn is maximaal 60 dagen
In dit geval is het de vraag of de lange betalingstermijn gerechtvaardigd is**  Zo ja dan is de betalingstermijn maximaal 60 dagen. Is dit niet het geval? Dan is de maximale wettelijke betalingstermijn 30 dagen!

 

Als laatste de grote ondernemingen. Hier zijn sinds 2018 verschillende aanvullende wetten voor in werking getreden, om ondernemers zo te beschermen tegen lange betalingstermijnen. De volgende bepalingen zijn hierbij van toepassing:

De wettelijke betalingstermijn is maximaal 30 dagen
Nietig per 1 juli 2018, de wettelijke betalingstermijn is maximaal 30 dagen
De wettelijke betalingstermijn is gelijk aan het overeengekomen aantal met een maximum van 60 dagen

 

Als je deze bepalingen naleest kan je voor jezelf bepalen wat jouw wettelijke betalingstermijn is. Nu is het wel zo dat er per bepaling bepaalde uitzonderingen kunnen bestaan. Bijvoorbeeld de Wet met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen. Deze wet heeft als uitzondering dat de maximale betalingstermijn van 30 dagen bij grote ondernemingen niet geldig is, als de overeenkomst tussen tweegrote ondernemingen’ of tussen twee MKB-bedrijven onderling wordt gesloten.

Het is dus van belang om altijd te controleren of jouw factuur recht heeft op een wettelijke maximale betalingstermijn. Het overzicht hierboven moet een richtlijn geven om dit te constateren.

Factoring als alternatief

Waarschijnlijk is het alternatief factoring je al opgevallen in de tabel bovenaan het artikel. Onze dienstverlening als factoraar biedt ondernemers namelijk de oplossing dit probleem te omzeilen. Hoe? Door het naleven van de betalingstermijn aan ons over te laten. Freelancefactoring betaalt jouw factuur binnen 24 uur aan je uit en regelt de rest met de debiteur. Of dit nu een grote onderneming is met een wettelijke betalingstermijn van 60 of 30 dagen? Jij hebt het geld al binnen 24 uur binnen. Dit bespaart tijd dat je, in plaats van het doorspitten van wetboeken, kan steken in het laten groeien van jouw onderneming.

Offerte aanvragen

 

Of jouw betalingstermijn onbillijk is hangt af van deze bepalingen.*

Of een betalingstermijn gerechtvaardigd is hangt af van de volgende bepalingen**