Werkkapitaal door gebruik te maken van factoring is gemakkelijk. Een ondernemer verkoopt de verkoopfacturen aan een factoringbedrijf. De ondernemer betaald hier een percentage van het factuurbedrag over. Hiervoor ontvangt de ondernemer direct zijn geld, wat ingezet kan worden als werkkapitaal. Een ondernemer kan op deze manier zonder banklening groei financieren.

Factoring heeft een aantal essentiële verschillen ten opzichte van een banklening. Het belangrijkste verschil is dat een factoringbedrijf altijd naar de kwaliteit van de vordering kijkt en niet naar de kredietwaardigheid van de ondernemer. Als je zaken doet met betrouwbare bedrijven is het verkrijgen van factoring daardoor geen probleem. Daarnaast zijn er altijd drie partijen betrokken bij factoring (ondernemer, opdrachtgever, factoringbedrijf) waar er bij een banklening sprake is van twee partijen (bank, ondernemer).  Als laatste verschil kan er worden opgemerkt dat een ondernemer geen lening afsluit in het geval van factoring maar een voorschot krijgt op de te ontvangen factuur bedragen. Hierdoor bouwt de onderneming geen schuld op.

Voordelen ten opzichte van een traditionele lening

  • Factoring kan mee groeien met de onderneming. Een ondernemer krijgt geen kredietlimiet toegewezen maar krijgt financiering op basis van uitstaande facturen. Snel groeiende bedrijven hebben elke maand meer financiering nodig om de groei te kunnen blijven faciliteren. Een traditionele lening is hierdoor al snel niet meer toereikend terwijl factoringbedrijven wel mee kunnen en willen groeien.
  • Kleine ondernemers en zzp’ers zijn vaak niet instaat op het benodigde onderpand te verschaffen die een bank graag wil zien. Factoringbedrijven vragen normaal gesproken geen extra onderpand van een ondernemer omdat de financiering gebaseerd is op het beste onderpand dat er is: verkoopfacturen op betrouwbare bedrijven.
  • Factoringbedrijven verschaffen niet alleen financiering op basis van verkoopfacturen maar zorgen ook voor de inning van de facturen. Dit betekent dat ondernemers zich geen zorgen hoeven te maken over het debiteurenbeheer van de facturen die zijn ondergebracht bij een factoringbedrijf.

Dienstverlening en werkwijze FreelanceFactoring

FreelanceFactoring maakt factoring bereikbaar voor zzp’ers en kleine ondernemers. Waar tot voor kort enkel grotere bedrijven in aanmerking kwamen voor factoring, richt FreelanceFactoring zich uitsluitend op kleine ondernemingen. Door te werken met zeer lage minimum factuurbedragen en een heldere kostenstructuur profiteren zzp’ers en kleine mkb’ers optimaal van de voordelen die factoring te bieden heeft.

Daarnaast is de dienstverlening van FreelanceFactoring zeer flexibel, ondernemers kunnen kiezen welke facturen ze laten voorfinancieren. Ondernemers zitten bij ons nooit vast aan een contract voor een langere periode. Voor zzp’ers en freelancers die een opdrachtgever hebben met een lange betaaltermijn is de dienstverlening erg interessant. In ruil voor een lage vergoeding wordt de betaaltermijn van de opdrachtgever overbrugd en kan hij of zij direct beschikken over het geld. Ook voor zzp’ers die een periode zonder opdracht hebben gezeten kan het erg interessant zijn om een of meerdere facturen sneller uitbetaald te krijgen om zo de benodigde buffers weer op te bouwen. Meer over factoring en de voordelen lees je in dit artikel.

Ondernemers die samenwerken met FreelanceFactoring sturen hun eigen facturen naar de opdrachtgevers en een kopie daarvan naar FreelanceFactoring. Vervolgens wordt binnen 3 werkdagen het bedrag uitgekeerd waar de ondernemer recht op heeft. FreelanceFactoring zorgt daarna voor het verdere debiteurenbeheer.