Het debiteurenrisico is een risico waar alle ondernemers die facturen uitsturen mee te maken krijgen. Het is namelijk het risico dat je facturen niet of niet op tijd betaald worden. In deze blog vertellen wij je er meer over.

Wat is het debiteurenrisico?

Het risico dat je klant, ofwel debiteur, niet aan zijn verplichtingen voldoet, wordt het debiteurenrisico genoemd. Een betalingstermijn in Nederland bedraagt gemiddeld rond de 30 à 35 dagen. Dit betekent dat, zodra je jouw klant een factuur stuurt, je als het ware een krediet verleent aan je klant. Je loopt vanaf dat moment immers het risico dat je niet (op tijd) betaald wordt.

De verschillende soorten debiteurenrisico

Er zijn drie verschillende soorten debiteurenrisico van elkaar te onderscheiden:

  • Betaalrisico
    Dit is het risico dat hierboven geschetst wordt, namelijk het risico dat je klant een factuur niet of niet op tijd betaalt.
  • Concentratierisico
    Dit risico geeft aan in hoeverre er een groot gedeelte van je omzet afhankelijk is van één debiteur.
  • Landenrisico
    Zaken doen met een ander land brengt risico’s met zich mee. Niet alleen zijn wisselkoersen een risico, ook de stabiliteit van de economie van een ander land is bijvoorbeeld een factor die van invloed kan zijn op de hoogte van het risico.

Maak op voorhand een inschatting van het risico

Op voorhand kan je proberen een inschatting te maken van de grootte van het risico. Dit doe je door te kijken naar de huidige financiële situatie van het bedrijf waar je zaken mee doet. Hiervoor kan je bijvoorbeeld de jaarcijfers van het bedrijf opvragen, bijvoorbeeld bij de KVK.

Hoe verklein je het debiteurenrisico?

Wij geven je 3 tips om het debiteurenrisico te verkleinen:

Tip 1: Het beperken van het debiteurenrisico begint bij je klanten
Zorg ervoor dat jij je huiswerk goed hebt gedaan. Bekijk de jaarcijfers van je klant en zorg dat je, voor zover mogelijk, een goed beeld hebt over de financiële situatie van je klant. Daarnaast is het belangrijk om aandacht te besteden aan je factuur. Zorg dat jouw factuur alle benodigde informatie bevat en dat deze goed leesbaar is. Denk hierbij ook aan een factuurbijlage. Jouw klant wilt misschien een urenbriefje of werkbon ontvangen. Om vertraging te voorkomen is het belangrijk om je factuur compleet aan te leveren.

Tip 2: Kredietverzekering
Als je extra zekerheid wilt creëren, dan kan je ervoor kiezen om gebruik te maken van een kredietverzekering. Een kredietverzekering vraag je op voorhand aan. De kredietverzekeraar doet voor jou het huiswerk naar de financiële positie van je klant en bepaalt daarna of zij jou kunnen helpen. Op het moment dat je klant niet betaalt, na het door jou uitgevoerde debiteurenbeheer, neemt de kredietverzekeraar het van je over.

Tip 3: Debiteurenbeheer uitbesteden
Goed debiteurenbeheer is belangrijk om het debiteurenrisico zo laag mogelijk te houden. Je wilt je openstaande strak monitoren, zodat je op tijd actie kan ondernemen als een factuur te laat betaald wordt. Voor veel ondernemers is het bijhouden van hun (debiteuren) administratie niet het meest favoriete klusje. Het is hierbij het overwegen waard om het debiteurenbeheer uit handen te geven. Door het debiteurenbeheer uit handen te geven weet je zeker dat je debiteuren straks opgevolgd worden en dat je facturen niet onnodig te laat betaald worden.

Doe een kredietwaardigheidscheck

Er zijn verschillende bedrijven die kredietwaardigheidschecks aanbieden. Deze bedrijven geven je inzicht in de financiële situatie van je klant. Een kredietwaardigheidscheck is handig als je het zelf lastig vindt om jaarcijfers te lezen. Een kredietwaardigheidscheck geeft namelijk vaak in een simpele weergave de financiële situatie van een bedrijf weer.

Bereid je voor op wanbetaling en de daarbij horende cashflow problemen

Het is goed om je voor te bereiden op de mogelijkheid dat je te maken krijgt met wanbetaling en de daarbij horende cashflow problemen. De beste manier om je hierop voor te bereiden is door een buffer te creëren. Helaas is het niet altijd mogelijk om deze buffer te vormen. Vooral voor beginnende ondernemers of groeiende ondernemers kan dit een uitdaging vormen.

interne link:
/wanbetaling

Verklein het risico met factoring

Een kredietverzekeraar helpt je met een stukje extra zekerheid, maar zorgt er niet voor dat jouw facturen sneller betaald worden. Jij wacht zelf op de betalingstermijn en je voert zelf het debiteurenbeheer waar nodig. Wil je liever je facturen direct uitbetaald krijgen, maar daarbij ook genieten van het stukje zekerheid? Maak dan gebruik van factoring. Door gebruik te maken van factoring worden jouw facturen binnen 24 uur betaald, maar wordt ook jouw debiteurenbeheer uit handen genomen en is het risico op faillissement verzekerd.

Hoe werkt factoring? factoring zzp

Verklein het risico al met één factuur!

Bij FreelanceFactoring probeer je factoring gemakkelijk uit met één factuur. Je zit namelijk niet vast aan een langlopend contract. Dit biedt je de mogelijkheid om factoring eens uit te proberen!

Contact Offerte aanvragen