Wil je weten of jouw bedrijf in een goede financiële gezondheid verkeert? Dan bieden financiële ratio’s een antwoord. Deze ratio’s zijn belangrijk om voor jezelf te weten te komen over je onderneming, maar zijn ook van waarde als je een lening wilt afsluiten. Meer over financiële ratio’s delen we in dit artikel met je.

Wat zijn financiële ratio’s?

Financiële ratio’s zijn indicatoren om de financiële situatie van je onderneming te bepalen. Daar waar enkele cijfers vanuit de balans vaak niet veelzeggend zijn geven financiële ratio’s waarde aan deze cijfers door deze uit te rekenen in zogeheten kengetallen.

Waarom zijn financiële ratio’s belangrijk voor ondernemers?

Gezonde financiële ratio’s zijn belangrijk, want deze inzichten geven je een idee over de langere termijn. Kredietverstrekkers gebruiken deze ratio’s bijvoorbeeld om te bepalen of jij in staat bent om over een langere periode aan je betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

De drie financiële ratio’s

Er zijn drie financiële ratio’s die het meest gebruikt worden, namelijk de solvabiliteitsratio, de liquiditeitsratio en de rentabiliteitsratio.

1. Solvabiliteit

Solvabiliteit geeft je een indicatie of een bedrijf op lange termijn aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Het geeft je inzicht in de financiële gezondheid van een bedrijf.

Solvabiliteit berekenen

De solvabiliteit bereken je door het totaal eigen vermogen als percentage van het totaal vreemd vermogen te berekenen. Een bedrijf heeft bijvoorbeeld een totaal eigen vermogen van €50.000.- en een totaal vreemd vermogen van €75.000-. De berekening is dan als volgt:

€50.000,-/€75.000,- * 100% = 66,67%

De solvabiliteit is in dit geval 66,67%. Oftewel de verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het vreemd vermogen is 0,67 op 1. Dit is een negatief resultaat, want van iedere geleende euro heeft het bedrijf maar 0,67 cent in huis.

2. Liquiditeit

Liquiditeit zegt iets over de status van de liquide middelen. Er zijn verschillende redenen waarom liquiditeit belangrijk is. Of het nu gaat om rekeningen betalen, investeren of een gezonde onderneming op de balans zetten: liquiditeit is van belang. Hier zal je als ondernemer scherp op moeten zijn. Het is natuurlijk niet wenselijk dat een investeringskans aan je voorbij schiet, omdat je een fout hebt gemaakt in het berekenen van je liquiditeit. Aan de andere kant, als je ratio’s niet op orde zijn, dan kan het lastiger worden investeerders aan te trekken.

Hoe bereken ik mijn liquiditeit?

Om wat nuttigs te kunnen zeggen over je liquiditeit moet je het eerst berekenen. De meest gebruikte wijze om je liquiditeit vast te stellen is door je current ratio te berekenen. De formule is vrij simpel: current ratio = vlottende activa + liquide middelen / kort vreemd vermogen.

We hebben een voorbeeld gemaakt om de berekening te verduidelijken:

€ 18.500 (vlottende activa) + € 8.500 (l.M.) / € 14.500 (kort vreemd vermogen) = 1.86

Dit bedrijf heeft een current ratio van boven de 1 en is hiermee voldoende liquide. Deze berekening is van belang voor jou als ondernemer zijnde. Een onderneming met een current ratio boven de 1 wordt gezien als een gezonde onderneming. Is jouw ratio lager? Dan is dit een signaal om actie te ondernemen. Bijvoorbeeld meer contante genereren op je balans creëren of je kortlopende schulden verminderen.

3. Rentabiliteit

Rentabiliteit zegt iets over de winstgevendheid van je onderneming. Begrijpelijk is dat een grotere winstgevendheid een positief effect heeft op je onderneming. Daarnaast is een goede rentabiliteit belangrijk als je jouw onderneming wilt laten groeien, investeerders aan wilt trekken, maar ook om buffer op te kunnen bouwen voor financiële tegenvallers.

Wat heb je nodig om je rentabiliteit te berekenen?

Om de rentabiliteit te berekenen heb je drie gegevens nodig. Dit zijn de volgende:

  • Nettowinst (winst minus belastingen plus te betalen rente)
  • Gemiddeld eigen vermogen (eigen vermogen begin balans + eigen vermogen eind balans / 2)
  • Gemiddeld vreemd vermogen (vreemd vermogen begin balans + vreemd vermogen eind balans / 2)

Rentabiliteit eigen vermogen
Met de onderstaande formule bereken je de rentabiliteit van het eigen vermogen.

(Nettowinst / gemiddeld eigen vermogen) x 100%

Rentabiliteit vreemd vermogen
Met de onderstaande formule bereken je de rentabiliteit van het vreemd vermogen.

(Te betalen rente / gemiddeld vreemd vermogen) x 100%

Rentabiliteit totaal vermogen
Met de onderstaande formule bereken je de rentabiliteit van het totale vermogen. Er is een verschil tussen de berekening voor een eenmanszaak of VOF en een BV of NV. Beiden formules vind je hieronder:

Voor eenmanszaak of VOF
((nettowinst + betaalde rente – gewaardeerd loon) / gemiddeld totaal vermogen) * 100%

Voor BV of NV
((nettowinst + betaalde rente) / gemiddeld totaal vermogen ) * 100%