Factoring is steeds belangrijker voor bedrijven en is een goed alternatief voor traditionele bankleningen. De laatste jaren wordt factoring ook steeds meer gebruikt door kleinere bedrijven en zzp’ers.
Desondanks heersen er onder ondernemers in Nederland nog een aantal vooroordelen over factoring. In dit artikel wil ik de meest gehoorde vooroordelen over factoring bespreken en wegnemen.

Vooroordeel 1: Factoring is alleen geschikt voor bedrijven in financiële problemen

Door voorfinanciering te ontvangen op gestuurde facturen zijn bedrijven instaat om groei te faciliteren. Een bedrijf dat gebruik maakt van factoring, ontvangt direct na het versturen van de factuur liquide middelen om lopende kosten te betalen. Deze kosten zijn gemaakt om uiteindelijk een eindproduct op te leveren en bestaat in de regel uit inkoopkosten en kosten van (ingehuurd) personeel. Zonder factoring moet een bedrijf deze kosten zelf voorfinancieren, wat zeker in tijden van groei problematisch kan zijn. Een bedrijf dat gebruik maakt van factoring ontvangt direct een voorschot op zijn gestuurde factuur waarmee de bedrijfskosten kunnen worden voldaan. Factoring zorgt in dit geval voor een optimale cashflow timing.

Vooroordeel 2: Factoringbedrijven gaan slecht om met klantrelaties

De meeste factoringbedrijven gaan juist goed en professioneel om met klantrelaties. Hoe beter de klantrelatie is, hoe meer facturen de ondernemer zal sturen en hoe meer omzet de factormaatschappij zal maken. Het is dus in het belang van de het factoringbedrijf om de klantrelatie optimaal te houden.
Vaak zie je dat een factoringbedrijf de afspraken over betalingstermijn en betalingsvoorwaarden overneemt, klanten zullen hierdoor weinig merken van het feit dat een ondernemer gebruik maakt van factoring.

Vooroordeel 3: Klanten vinden het vreemd als een ondernemer gebruik maakt van factoring

Vaak maken de klanten zelf ook gebruik van factoring waardoor ze heel goed op de hoogte zijn van de voordelen. Ook vinden de meeste klanten het vervelend dat ze een lange betalingstermijn hanteren, alleen kunnen ze hier lastig verandering in aanbrengen. Doordat een ondernemer gebruik maakt van factoring weten ze dat de ondernemer niet langer afhankelijk is van de betaaltermijn. Dit werkt voor de klant ook prettiger. Ze zullen het dus zeker niet vreemd vinden.

In Nederland zijn er verschillende factoringmaatschappijen actief, elk met zijn eigen voordelen en doelgroep. FreelanceFactoring is opgericht om de markt van zzp’ers, freelancers en interim managers te bedienen. Door deze specifieke doelgroep keuze kan er optimaal worden ingespeeld op de wensen en behoefte van de zelfstandige professionals. Vele hebben dan ook al de keus gemaakt om facturen door FreelanceFactoring te laten voorfinancieren.

Je kan altijd contact opnemen met het team van FreelanceFactoring om verder te praten over de verschillende mogelijkheden die wij bieden.