Liquiditeit geeft antwoord op de vraag of jij op korte termijn aan al jouw verplichtingen kan voldoen. Financiers gebruiken dit gegeven vaak om te beoordelen of zij een lening gaan verstrekken. Ook voor jou als ondernemer kan de liquiditeit een handig hulpmiddel zijn. Het weten van de liquiditeit van je opdrachtgever kan jouw ondernemersrisico verkleinen. Meer weten? Lees snel verder.

De liquiditeit bereken je door het verschil tussen de zogenaamde vlottende activa minus het eventueel geleende geld te berekenen. Onder de vlottende activa valt de voorraad aan goederen, halffabricaten, grondstoffen, kasgeld en tegoeden op bankrekeningen. Een positieve uitkomst betekent dat een onderneming aan alle betalingsverplichtingen kan voldoen. De onderneming wordt in dit geval als liquide gezien.

Mijn opdrachtgever is niet liquide

Op het moment dat de uitkomst negatief is dan is de onderneming niet liquide en kan de onderneming niet aan zijn of haar betalingsverplichtingen voldoen. Bij blijk dat jouw opdrachtgever/klant niet liquide is kan het verstandig zijn om je af te vragen of je voor dit bedrijf wilt gaan werken. Een niet-liquide opdrachtgever wilt niet zeggen dat jouw facturen op voorhand niet betaald worden. Het is wel een teken dat je een verhoogd ondernemersrisico loopt. Reden om voorzichtig te zijn.

Wil je wel aan de slag voor deze opdrachtgever, maar wil je het ondernemersrisico zoveel mogelijk verlagen? Dan heb je de volgende opties:

  • Werk op basis van vooruit facturatie. In dit geval ga je pas aan het werk als jij betaald bent.
  • Gedeeltelijke vooruit facturatie. Hierbij krijg je een gedeelte vooraf en gedeelte naderhand de klus of levering goederen betaald. Dit is natuurlijk minder safe dan gehele vooruit facturatie, maar begrijpelijk is dat niet iedere opdrachtgever zit te springen om een factuur in zijn geheel op voorhand te betalen.
  • Sluit een verzekering af. Er zijn verschillende partijen die je helpen met het afdekken van het faillissementsrisico.

Mijn onderneming is niet liquide

Wil je de liquiditeit van je eigen onderneming vergroten? Dan zijn er verschillende factoren die hier invloed op hebben, namelijk:

1. de lonen
2. materiaal- en grondstoffen
3. huren en energie
4. lopende leningen (vreemd vermogen)
5. het betalingsgedrag van debiteuren
6. het investeringspatroon
7. zaken die kosten opleveren, maar geen baten. Denk aan een auto op naam van het bedrijf.

Het is mogelijk om hier invloed op uit te oefenen. Heb je bijvoorbeeld een groot debiteurensaldo, dan kan je in gesprek gaan met jouw opdrachtgevers om de betalingstermijn te verkorten. Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van factoring. Door gebruik te maken van factoring worden jouw facturen binnen 24 uur uitbetaald, ongeacht de betalingstermijn van je opdrachtgever. Neem contact op met FreelanceFactoring om de mogelijkheden voor jouw onderneming te bespreken.