Wat is liquiditeit?

Liquiditeit geeft aan in hoeverre jouw onderneming in staat is om alle kortlopende schulden (tot maximaal 1 jaar) te betalen. Dit gegeven geeft je inzicht in bijvoorbeeld de kredietwaardigheid van je onderneming. Als je liquiditeit positief is, dan zijn je inkomsten hoger dan je uitgaven. Dit kan je niet alleen berekenen door de liquiditeit, maar ook door de cashflow.

Zo bereken jij je liquiditeit

Er zijn verschillende manieren om je liquiditeit te berekenen. Wij lichten er twee toe:

Current ratio

Vlottende activa / kort vreemd vermogen

Vlottende activa: voorraden, debiteuren, geld in kas en op de bank.
Kort vreemd vermogen: openstaande facturen die je binnen 1 jaar moet terugbetalen.

Met een uitkomst van een current ratio van 1,5 wordt je bedrijf over het algemeen als financieel gezond beschouwd.

Quick ratio

Activa – voorraden / kort vreemd vermogen
Een uitkomst van hoger dan 1 is positief. In dit geval ben je voor het betalen van je schulden niet afhankelijk van je voorraad, maar alleen van je liquide middelen.

Hoe ga je om met een saldo-dip?

Een saldo-dip is vervelend, zowel privé als zakelijk wil je dit natuurlijk voorkomen. Maar als het een keertje voorkomt, wat kan je hier dan aan doen? Ook hier kan je kijken naar je openstaande facturen en proberen deze zo snel mogelijk betaald te krijgen, maar daarnaast kan je ook proberen om op zoek te gaan naar een extra opdracht.

Factoring als oplossing voor liquiditeitsproblemen

Factoring is een dienstverlening waarbij facturen direct worden uitbetaald. Je hoeft hierbij niet meer te wachten op de betalingstermijn die je hebt afgesproken met je klanten. Door gebruik te maken van factoring behoud je een goede cashflow en worden jouw liquiditeitsproblemen opgelost die veroorzaakt worden door een hoog uitstaand debiteurensaldo. Factoring is een flexibele vorm van financiering, waarbij vaak niet alleen jouw facturen worden gefinancierd, maar ook het debiteurenbeheer wordt overgenomen en je faillissementsrisico wordt verzekerd.

Andere tips om liquiditeit te verhogen

Wil je zelf je liquiditeit verhogen? Dan is het goed om je uitstaande debiteurensaldo onder de loep te nemen en je debiteurenbeheer aan te pakken. Een laag uitstaand debiteurensaldo is goed voor je liquiditeit, dus bekijk hoe jij je openstaande facturen sneller betaald kan krijgen. Denk hierbij aan het sneller opvolgen van het debiteurenbeheer.

Contact Offerte aanvragen