Wat is het en hoe kan factoring jouw liquiditeitsproblemen oplossen?

Liquiditeit geeft antwoord op de vraag of jij op korte termijn aan al jouw verplichtingen kan voldoen. Financiers gebruiken dit gegeven vaak om te beoordelen of zij een lening gaan verstrekken. Ook voor jou als ondernemer kan liquiditeit een handig hulpmiddel zijn.

Bij liquiditeitsproblemen biedt factoring een uitkomst. Door gebruik te maken van factoring worden jouw facturen namelijk direct uitbetaald. Dit betekent dat je direct liquiditeit voor jouw onderneming creëert.

Wat is liquiditeit?

Liquiditeit geeft aan in hoeverre jouw onderneming in staat is om alle kortlopende schulden (tot maximaal 1 jaar) te betalen. Dit gegeven geeft je inzicht in bijvoorbeeld de kredietwaardigheid van je onderneming. Als je liquiditeit positief is, dan zijn je inkomsten hoger dan je uitgaven. Dit kan je niet alleen berekenen door de liquiditeit, maar ook door de cashflow.

interne link:
/wat is liquiditeit

Liquide middelen en cashflow berekenen

Er zijn verschillende manieren om je liquiditeit te berekenen. Wij lichten er twee toe:

Current ratio

Vlottende activa / kort vreemd vermogen

Vlottende activa: voorraden, debiteuren, geld in kas en op de bank.
Kort vreemd vermogen: openstaande facturen die je binnen 1 jaar moet terugbetalen.

Met een uitkomst van een current ratio van 1,5 wordt je bedrijf over het algemeen als financieel gezond beschouwd.

Quick ratio

Activa – voorraden / kort vreemd vermogen
Een uitkomst van hoger dan 1 is positief. In dit geval ben je voor het betalen van je schulden niet afhankelijk van je voorraad, maar alleen van je liquide middelen.

Factoring als oplossing voor liquiditeitsproblemen

Factoring is een dienstverlening waarbij facturen direct worden uitbetaald. Je hoeft hierbij niet meer te wachten op de betalingstermijn die je hebt afgesproken met je klanten. Door gebruik te maken van factoring behoud je een goede cashflow en worden jouw liquiditeitsproblemen opgelost die veroorzaakt worden door een hoog uitstaand debiteurensaldo. Factoring is een flexibele vorm van financiering, waarbij vaak niet alleen jouw facturen worden gefinancierd, maar ook het debiteurenbeheer wordt overgenomen en je faillissementsrisico wordt verzekerd.

Andere tips om liquiditeit te verhogen

Wil je zelf je liquiditeit verhogen? Dan is het goed om je uitstaande debiteurensaldo onder de loep te nemen en je debiteurenbeheer aan te pakken. Een laag uitstaand debiteurensaldo is goed voor je liquiditeit, dus bekijk hoe jij je openstaande facturen sneller betaald kan krijgen. Denk hierbij aan het sneller opvolgen van het debiteurenbeheer.

Hoe ga je om met een saldo-dip?

Een saldo-dip is vervelend, zowel privé als zakelijk wil je dit natuurlijk voorkomen. Maar als het een keertje voorkomt, wat kan je hier dan aan doen? Ook hier kan je kijken naar je openstaande facturen en proberen deze zo snel mogelijk betaald te krijgen, maar daarnaast kan je ook proberen om op zoek te gaan naar een extra opdracht.

Wat is solvabiliteit en hoe kan het bijdragen aan een gezonde financiële situatie?

Solvabiliteit. Zo’n woord dat je regelmatig voorbij hoort komen, maar wat betekent het ook alweer? In het kort: de solvabiliteit rekent uit of een bedrijf in staat is om bij een liquidatie alle schulden te betalen. Als een bedrijf al zijn schulden kan betalen wordt een bedrijf als solvabel gezien.

Solvabiliteit berekenen en het belang ervan voor ondernemers

Bedrijven kunnen de berekening gebruiken voor verschillende doelen. Een hiervan is dat de berekening van de solvabiliteit gebruikt kan worden om investeringen te toetsen. Bedrijven die van plan zijn een grote investering te doen controleren door middel van de berekening of dit verstandig is. Ook wordt de solvabiliteit veel gebruikt door banken als toetsing voor bedrijven die een lening aanvragen.

Solvabiliteit berekenen
De solvabiliteit bereken je door het percentage van het totaal eigen vermogen van het totaal van vreemd vermogen. Bijvoorbeeld een bedrijf heeft een totaal eigen vermogen van €50.000.- en een totaal vreemd vermogen van €75.000-. De berekening is dan als volgt:

€50.000,-/€75.000,- * 100% = 66,67%

De solvabiliteit is in dit geval 66,67%. Oftewel de verhouding van het eigen vermogen ten opzicht van het vreemd vermogen is 0,67 op 1. Dit is een negatief resultaat, want van iedere geleende euro heeft het bedrijf maar 0,67 cent in huis.

Het gevaar van een slechte solvabiliteit

Een onderneming met een lage solvabiliteit bestaat dus grotendeels uit geleend geld. Dit vormt een gevaar, omdat een grote kostenpost gevormd wordt door te betalen rentes en aflossingen. Het is dus goed om je solvabiliteit goed te monitoren en te acteren op het moment dat je de solvabiliteit lager ziet worden.

Verklein het faillisementsrisico met factoring

Verklein het faillissementsrisico door gebruik te maken van factoring. FreelanceFactoring verzekert namelijk jouw faillissementsrisico waardoor jij je geen zorgen meer hoeft te maken over de financiële gezondheid van jouw onderneming. Meer weten over hoe factoring werkt?