Wat is het verschil tussen een banklening en factoring? In dit artikel wordt ingegaan op het verschil en de voordelen van de twee opties.

Banklening

Een bank die een lening verstrekt aan ondernemers wil zekerheden hebben dat de ondernemers de rentelasten maandelijks of jaarlijks kan betalen en uiteindelijk het totaalbedrag. Deze zekerheden verkrijgt een bank door te kijken naar jaarcijfers uit het verleden en een prognose te maken van de cijfers voor de komende jaren. Ook wordt gekeken naar de branche waarin een ondernemer actief is.

Op basis van resultaten uit het verleden en een goede schatting voor de toekomst, wordt beslist of er een lening wordt verstrekt en wat hiervan het rentepercentage zal zijn. Startende ondernemers of snel groeiende ondernemers kunnen hierdoor moeilijk een lening krijgen of betalen een hoog rentepercentage.

Wanneer kiezen voor banklening?

Ondernemers die financiële middelen nodig hebben voor een investering in activa kunnen over het algemeen het best opteren voor een banklening. Dit omdat er dan in een keer een groot geldbedrag wordt verstrekt. Factoring is juist geschikt voor ondernemers die sneller over liquide middelen moeten beschikken of voor ondernemers die bij een bank niet in aanmerking komen voor een lening.

Factoring biedt de oplossing voor ondernemers

Een factormaatschappij zal bij de beoordeling of een ondernemer in aanmerking komt voor factoring minder kijken naar de resultaten uit het verleden en meer kijken naar de huidige debiteuren van een ondernemer. Dit omdat een factormaatschappij een voorfinanciering geeft op basis van gestuurde facturen. Op basis van de eigenschappen van deze debiteuren wordt een inschatting gemaakt of een ondernemer in aanmerking komt. Groeiende of startende ondernemers komen hierdoor wel in aanmerking voor factoring.

Wanneer kies je voor factoring?

Over het algemeen zal het aanname proces bij een factormaatschappij sneller gaan dan het aanvragen van een lening. Ook kunnen ondernemers bij de meeste factormaatschappijen een eenmalige overeenkomst aangaan, dit in tegenstelling tot een banklening waar je in de regel minimaal een jaar aan vast zit.