Een vordering cederen is simpel gezegd ”de verkoop of overdracht van een factuur”. In de juridische wereld noemen we dit een cessie. Een cessie is belangrijke term als je gebruik maakt van factoring. Wij vertellen je er meer over.

Wat is een cessie?

De betekenis van een cessie is de overdracht van een vordering op naam. Dit betekent dat jij, als persoon waar de vordering aan betaald moet worden, de vordering overdraagt aan een derde. Deze derde persoon is degene aan wie de vordering voldaan wordt.

Probeer factoring al uit met één factuur

Het verschil tussen mededeling cessie en stille cessie

Als degene die de factuur moet betalen (schuldenaar) op de hoogte wordt gesteld van de cessie wordt dit mededeling cessie genoemd. Gebeurt dit niet dan is er sprake van een stille cessie.

  • Mededeling cessie
    Hierbij wordt de betalende partij (schuldenaar) op de hoogte gesteld dat hij/zij moet betalen aan een derde partij.
  • Stille cessie
    Bij een stille cessie wordt de betalende partij (schuldenaar) niet op de hoogte gesteld. In dit geval moet de akte van cessie wel geregistreerd worden bij de Belastingdienst.

Wat is een akte van cessie?

Voor zowel een mededeling cessie als een stille cessie geldt dat deze schriftelijk moet worden vastgelegd in een akte van cessie. Deze akte wordt opgemaakt tussen degene die factuur stuurt (schuldeiser) en de persoon aan wie de vordering wordt overgedragen (derde partij).

Hoe werkt een cessie vordering precies?

Het is belangrijk dat er een factuur is. In deze factuur moet duidelijk vermeldt worden wat en op wie er gevorderd wordt. Het is een vereiste dat de cessie wordt vastgelegd in een akte van cessie. Bij een openbare cessie is het verplicht dat de debiteur op de hoogte is. Mocht dit niet het geval zijn is er een sprake van een stille cessie. Door middel van een cessie krijgt de factoringmaatschappij dezelfde rechten en plichten als de oorspronkelijke eigenaar van de factuur. De debiteur betaald uiteindelijk bevrijdend door aan de factoringmaatschappij (de nieuwe eigenaar van de factuur) te betalen.

Voorbeeld cederen vordering

Een vordering koop je op naam. Dat betekent dat er bij de verkoop een overdracht plaatsvindt. De eigenaar van de vordering veranderd namelijk. In geval van factoring betekent dit dat de factoringmaatschappij de eigenaar van de factuur wordt.

Bij de cessie van een vordering zijn er drie betrokken partijen, namelijk de verkopende partij (de oorspronkelijke eigenaar van de factuur), de kopende partij (in dit geval de factoringmaatschappij) en de debiteur (degene die de factuur uiteindelijk betaald). De eigenaar van de factuur verkoopt de factuur aan de factoringmaatschappij. De factoringmaatschappij is door middel van een cessie eigenaar van de factuur geworden. De debiteur betaald uiteindelijk de factoringmaatschappij. Zo is de cirkel weer rond.

Wat is een cessie vordering? | FreelanceFactoring legt het uit

 

De voordelen van cederen

Het voordeel van het cederen van een vordering is dat je ervoor kan kiezen om gebruik te maken van dienstverleningen zoals factoring of een incassobureau. Hierdoor heb je mogelijkheden tot een alternatieve financieringsvorm of hulp op het moment dat je vordering onbetaald blijft.

Waarom een vordering cederen door factoring?

Factoring is een alternatieve manier om je onderneming te voorzien van liquide middelen. Waar je normaliter op de betalingstermijn van je opdrachtgever moet wachten kan je door gebruik te maken van factoring je factuur al binnen 24 uur betaald krijgen. Daarnaast biedt factoring meer voordelen:

  • Je hebt geen omkijken meer naar het debiteurenbeheer
  • Je faillissementsrisico wordt afgedekt

Heb je vragen over het cederen van een vordering? Neem gerust contact met ons op of vraag bij interesse een vrijblijvende offerte aan.

Vraag een vrijblijvende offerte aan