Een vordering cederen is simpel gezegd ”de verkoop of overdracht van een factuur”. In de juridische wereld noemen we dit een cessie. Een cessie is belangrijke term als je gebruik maakt van factoring. Wij vertellen je er meer over.

Cessie betekenis

De betekenis van een cessie is de overdracht van een vordering op naam. Dit betekent dat jij, als persoon waar de vordering aan betaald moet worden, de vordering overdraagt aan een derde. Deze derde persoon is degene aan wie de vordering voldaan wordt.

Mededeling van cessie en stille cessie

Zodra jij vordering cedeert aan een derde partij wordt dit in een akte vastgelegd. Daarnaast moet degene die de factuur moet betalen op de hoogte worden gesteld van de cessie. Dit wordt mededeling cessie genoemd. Gebeurt dit niet dan is er sprake van een stille cessie.

Akte van cessie, wat is het?

Zoals hierboven beschreven leggen we een mededeling van cessie in een akte van cessie. Dit is altijd schriftelijk. Een akte van cessie is verplicht op op het moment dat je een vordering gaat cederen.

Cederen vordering

Een vordering koop je op naam. Dat betekent dat er bij de verkoop een overdracht plaatst vindt. De eigenaar van de vordering veranderd namelijk. In geval van factoring betekent dit dat de factoringmaatschappij de eigenaar van de factuur wordt.

Bij de cessie van een vordering zijn er drie betrokken partijen, namelijk de verkopende partij (de oorspronkelijke eigenaar van de factuur), de kopende partij (in dit geval de factoringmaatschappij) en de debiteur (degene die de factuur uiteindelijk betaald). De eigenaar van de factuur verkoopt de factuur aan de factoringmaatschappij. De factoringmaatschappij is door middel van een cessie eigenaar van de factuur geworden. De debiteur betaald uiteindelijk de factoringmaatschappij. Zo is de cirkel weer rond.

De voordelen van cederen

Het voordeel van het cederen van een vordering is dat je ervoor kan kiezen om gebruik te maken van dienstverleningen zoals factoring of een incassobureau. Hierdoor heb je mogelijkheden tot een alternatieve financieringsvorm of hulp op het moment dat je vordering onbetaald blijft.

Hoe werkt een cessie vordering dan precies?

Het is belangrijk dat er een factuur is. In deze factuur moet duidelijk vermeldt worden wat en op wie er gevorderd wordt. Het is een vereiste dat de cessie wordt vastgelegd in een akte van cessie. Bij een openbare cessie is het verplicht dat de debiteur op de hoogte is. Mocht dit niet het geval zijn is er een sprake van een stille cessie. Door middel van een cessie krijgt de factoringmaatschappij dezelfde rechten en plichten als de oorspronkelijke eigenaar van de factuur. De debiteur betaald uiteindelijk bevrijdend door aan de factoringmaatschappij (de nieuwe eigenaar van de factuur) te betalen.

Waarom een vordering cederen door factoring?

Factoring is een alternatieve manier om je onderneming te voorzien van liquide middelen. Waar je normaliter op de betalingstermijn van je opdrachtgever moet wachten kan je door gebruik te maken van factoring je factuur al binnen 24 uur betaald krijgen. Daarnaast biedt factoring meer voordelen:

  • Je hebt geen omkijken meer naar het debiteurenbeheer
  • Je faillissementsrisico wordt afgedekt

Heb je vragen over het cederen van een vordering? Neem gerust contact met ons op of vraag bij interesse een vrijblijvende offerte aan.