Als ondernemer is het belangrijk om altijd te weten wat de liquiditeit is van jouw onderneming. In de boekhouding of op je balans vind je dit terug onder het kopje liquide middelen. Maar wat valt er precies onder liquide middelen? En waarom is het zo belangrijk om bewust te zijn van je liquiditeit als ondernemer?   

De betekenis

Wat zijn liquide middelen eigenlijk? De exacte definitie is een vorm van chartaal- of giraal geld. Echter andere beleggingen die op zeer korte termijn in geld kunnen worden omgezet worden ook gezien als liquide middelen. Deze korte termijn staat gelijk aan 12 maanden.

Op je balans kan je de liquide middelen terugvinden aan de linkerkant onder debet. De post valt onder de vlottende activa omdat het op korte termijn contant gemaakt kan worden. We kunnen er dus op korte termijn betalingen mee verrichten. Officieel vallen er meer soorten gelden onder deze categorie. Denk aan de volgende gelden:

liquide middelen

 

Er zijn verschillende redenen gegeven waarom liquiditeit belangrijk is. Of het nu gaat om rekeningen betalen, investeren of een gezonde onderneming op de balans zetten: liquiditeit is van belang. Hier zal je als ondernemer scherp op moeten zijn. Het is natuurlijk niet wenselijk dat een investeringskans aan je voorbij schiet, omdat je een fout hebt gemaakt in het berekenen van je liquiditeit. Aan de andere kant als je ratio’s niet op orde zijn, dan kan het lastiger worden investeerders aan te trekken.

Liquide middelen berekenen

Om wat nuttigs te kunnen zeggen over je liquiditeit moet je het eerst berekenen. De meest gebruikte wijze om je liquiditeit vast te stellen is door je current ratio te berekenen. De formule is vrij simpel: current ratio = vlottende activa + liquide middelen / kort vreemd vermogen.

We hebben een voorbeeld gemaakt om de berekening te verduidelijken:

€ 18.500 (vlottende activa) + € 8.500 (l.M.) / € 14.500 (kort vreemd vermogen) = 1.86

Dit bedrijf heeft een current ratio van boven de 1 en is hiermee voldoende liquide. Deze berekening is van belang voor jou als ondernemer zijnde. Een onderneming met een current ratio boven de 1 wordt gezien als een gezonde onderneming. Is jouw ratio lager? Dan is dit een signaal om actie te ondernemen. Bijvoorbeeld meer contante genereren op je balans creëren of je kortlopende schulden verminderen.

Factoring kan je hierbij helpen, daar lees je hier meer over:

factoring