Op zoek naar directe liquiditeit of geen zin/tijd meer om negatieve energie te steken in het achterna zitten van niet-betalende klanten? Dit kan twee redenen hebben. Hierdoor ga je als ondernemer op zoek naar een mogelijkheid om je vordering(en) te verkopen.

Het verkopen van je vordering(en) kan op verschillende manieren:

  1. Vorderingen dienen nog verstuurd te worden naar de klant.
  2. De vordering is ingediend bij de klant, maar valt nog binnen de betalingstermijn of valt nog in de fase dat het debiteurenbeheer uitgevoerd kan worden.
  3. Het debiteurenbeheer is volledig doorlopen, er is een incasso op de vordering geweest en de vordering wordt (binnenkort) oninbaar verklaar door de gerechtsdeurwaarder.

1. Vorderingen dienen nog verstuurd te worden naar de klant

Op het moment dat de vordering nog niet is verstuurd naar de klant dan heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van factoring. Factoring wordt ook wel gezien als een alternatieve vorm van financiering. Door gebruik te maken van factoring worden jouw vorderingen 24 uur* na goedkeuring van de factuur uitbetaald. Factoring stelt als voorwaarden dat de vordering gebaseerd moet zijn op afgeronde diensten of producten en de klant dient kredietwaardig te zijn. De kredietwaardigheid van je klant geeft aan in hoeverre jouw klant in staat is om te voldoen aan zijn of haar financiële verplichtingen.

Het factoringbedrijf wacht op de betalingstermijn van de klant en zodra deze niet binnen de betalingstermijn betaald, wordt het debiteurenbeheer voor je uitgevoerd.

Factoring biedt je de volgende voordelen:

  • Directe liquiditeit
  • Houd je cashflow op gang
  • Overname debiteurenbeheer
  • Verzekerd tegen het risico op faillissement van je klant

Het gebruik van factoring is naast een alternatieve vorm van financiering ook een preventieve maatregel om zekerheid te creëren dat je vordering geïnd kan worden.

2. De vordering is ingediend bij de opdrachtgever

Op het moment dat je vordering is ingediend bij je klant kan je geen gebruik meer maken van factoring. Je kan er in dit geval voor kiezen om een incassobureau in te schakelen. Een incassobureau neemt het verdere proces uit handen. Het bureau start met het versturen van aanmaningen en ingebrekestellingen, ook wel het minnelijke traject genoemd. Dit zijn acties die jijzelf ook kan ondernemen, maar ”vreemde ogen dwingen” zeggen ze weleens.

Als de vordering na deze acties nog niet betaald is dan kan de deurwaarder ingeschakeld worden. Dit wordt ook wel het gerechtelijke traject genoemd. Hierbij wordt er een dagvaarding uitgebracht. In de dagvaarding wordt een datum aangeven waarop je klant dient te verschijnen op de Sector Kanton van de Rechtbank. Lees hier meer over het gerechtelijke traject.

3. Het debiteurenbeheer is volledig doorlopen, er is een incasso op de vordering geweest en de vordering wordt (binnenkort) oninbaar verklaar door de gerechtsdeurwaarder.

Als je het minnelijke incassotraject zonder resultaat hebt doorlopen heb je een keuze. Je kan ervoor kiezen om door te gaan met het gerechtelijke traject. Hierbij dien je er rekening mee te houden dat als je in het ongelijk wordt gesteld door de rechter de kosten voor de rechtszaak op jouw bordje terecht komen. Je kan er ook voor kiezen om een vordering te verkopen aan een partij als Verkoop je vordering. Een organisatie als deze koopt vorderingen in verschillende stadiums op. Zelf als de rechtbank al een vonnis heeft uitgesproken zijn er mogelijkheden om de vordering over te dragen.

Neem gerust contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan. Wij helpen je graag verder.

Contact Offerte aanvragen