Als ondernemer is het belangrijk om altijd te weten wat de liquiditeit is van jouw onderneming. In de boekhouding of op je balans vind je dit terug onder het kopje liquide middelen. Maar wat valt er precies onder liquide middelen? En waarom is het zo belangrijk om bewust te zijn van je liquiditeit als ondernemer?   

Liquide middelen 

Volgens de exacte definitie zijn liquide middelen een vorm van chartaal geld of giraal geld. Of andere beleggingen die op zeer korte termijn in geld kunnen worden omgezet. In simpele bewoordingmet liquide middelen kan je betalen. Het zijn dus de bezittingen van jouw onderneming waar je ”op korte termijn toegang toe hebt om betalingen mee te doen. Onder deze korte termijn wordt verstaan: 12 maanden. Als de middelen niet binnen deze periode contant worden gemaakt vallen ze onder de vaste activa.  

Liquide middelen vallen dus onder de vlottende activa en staan aan de linkerkant van de balans (debet) in de boekhouding. De term liquide verwijst naar het Latijnse liquidus wat vloeibaar betekent. Ter illustratie: geld dat altijd in beweging is.  

We kunnen met liquide middelen op korte termijn betalen, contant geld dus. Officieel vallen meer gelden onder liquide middelen. Denk aan de volgende gelden: 

Wat zijn liquide middelen tabel

Deze gelden hebben allemaal als karakter dat ze op korte termijn gebruikt kunnen worden bij het verrichten van betalingen. Vaak zien ondernemers bepaalde liquide middelen over het hoofd, zoals het giraal geld bij externe betaalproviders of hun saldo op een zakelijke creditcard. Het is van belang om te weten welk bezit binnen jouw onderneming onder de kwalificering van liquide valt. 

Waarom zijn liquide middelen zo belangrijk? 

Zojuist hebben we onder de loep genomen wat liquide middelen zijn. En welke vormen van liquiditeit je in jouw onderneming wellicht over het hoofd kan zien. Waarom dit zo belangrijk is lijkt voor de hand liggend, maar heeft meer diepgang dan gedacht.  

Bewust zijn van jouw liquiditeit helpt je op de eerste plaats om betalingen te verrichten. Wanneer je weet welk bezit je binnen jouw bedrijf contant kan maken ben je je bewust van de verplichtingen die je kan voldoen. En welke investeringen je kan verrichten. Dit is natuurlijk van belang om je cashflow zo efficiënt mogelijk in te richten. Het is natuurlijk niet wenselijk dat een investeringskans aan je voorbijschiet, omdat je een fout hebt gemaakt in het berekenen van je liquiditeit 

Ten tweede zijn liquide middelen van belang voor het berekenen van je current en quick ratio. We willen met dit artikel niet te diep graven in de materie, maar het is goed om te weten waarom liquiditeit hiervoor van belang is. De current en quick ratio zijn berekeningen die gebruikt worden om aan te tonen hoe snel jij aan je kortlopende schulden kan voldoen. Het verschil tussen beide berekeningen is dat je in de quick ratio de voorraden van je onderneming achterwege laat. In beide gevallen wordt de vlottende activa, inclusief de liquide middelen, gedeeld door de kortlopende schulden van jouw onderneming. Lees hier meer over hoe je dit kan berekenen voor jouw onderneming 

Deze berekening is van belang voor verschillende partijen. Ten eerste voor jou als ondernemer. Een onderneming met een current ratio boven de 1 wordt gezien als een gezonde onderneming. Is jouw ratio lager? Dan is dit een signaal om actie te ondernemen. Bijvoorbeeld door meer middelen liquide te maken. Deze berekening is namelijk ook voor een andere partij van belang, namelijk de investeerder. Wanneer je besluit iemand te laten investeren in jouw onderneming, of dit nu de bank is of een externe partij, zullen zij een accepteerbare current ratio willen zien. 

Liquiditeit naar voren halen 

Er zijn verschillende redenen gegeven waarom liquiditeit belangrijk is. Of het nu gaat om rekeningen betalen, investeren of een gezonde onderneming op de balans zetten: liquiditeit is van belang. Hier zal je als ondernemer scherp op moeten zijn. Er zijn manieren om liquiditeit te verbeteren op momenten wanneer dit nodig is. Bijvoorbeeld als je een nieuwe investering wilt doen. Voorfinanciering is hier één van. Met factoring krijg je jouw facturen binnen 24 uur betaald, waardoor je gelijk over liquiditeit beschikt. 

Neem hier contact op als je graag wat meer informatie over ons ontvangt, of vraag hieronder gemakkelijk een vrijblijvende offerte aan.  

Nieuwsbrief Offerte aanvragen